093 8161 031

Nhận dự án khảo sát nền đất tại   Quận Hooc Môn
Chúng tôi và  đội  Kỹ thuật  đã  tiến hành công việc  lấy mẫu đất theo đúng tiến độ  đã  đề  ra. 

làm trên quy trình chặc chẽ và  chuyên nghiệp, chúng tôi đã bố trí và  xây dựng công năng hợp lý cho tiến trình dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *