GEOTOP KHOAN ĐỊA CHẤT UY TÍN TẠI VIỆT NAM

LÝ DO BẠN CHỌN  GEOTOP  KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT?

  1. Giá cả tốt nhất, báo giá cạnh tranh.
  2. Đội ngũ kỹ sư & nhân viên từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.
  3. Thực hiện sứ mệnh và  thi công nhiều công trình.
  4. Thiết bị hiện đại, thời gian đúng tiến độ.
  5. Kết quả chính xác.

 

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

Khảo sát địa hình là tập hợp những công việc: thị sát, thăm dò, đo vẽ, thu thập thông tin, phân tích thông tin về nơi sắp tiến hành thi công xây dựng. Việc nghiên cứu, khảo sát sẽ giúp bạn có những đánh giá tổng hợp về địa chất, địa mạo, địa hành… và các hiện tượng địa lý, vật lý… từ đó tìm ra phương pháp, kỹ thuật thi công đúng đắn

QUY TRÌNH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

DỰ ÁN THỰC HIỆN- GEOTOP KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

DỰ ÁN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT– HOÀN THÀNH

Geotop

GEOTOP ĐI ĐẦU LĨNH VỰC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TẠI VIỆT NAM.

 

liên hệ báo giá *** 093 8161 031

KHU VỰC HOẠT ĐỘNG

Dự án
Dự án
Dự án